Weather Forecast

SHARE IN NETWORK

RNT Nº 86949/AL

For English translation, see below.

Disclaimer

Service(s): Alles wat door deze website of gelijkwaardige naam als produkt, of advies wordt geleverd.

 1. Deze en andere verklaringen zijn van toepassing op bovengenoemde website of onze dochterpagina’s.
 2. Wij besteden er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.
 3. De getoonde informatie is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker van deze website. De overname van gegevens is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 4. Deze website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van geleverde Services, onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door geleverde Services. De eigenaar aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik van geleverde Services of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze website of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen.
 6. Ook geven wij geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Privacy Reglement

Inleiding

 1. De eigenaar is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De eigenaar houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.
 2. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de eigenaar. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

 1. In het kader van onze dienstverlening legt de eigenaar gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met de eigenaar. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten of opgegeven interessen. De eigenaar gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst.

Uw e-mailadres

 1. Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van de eigenaar. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.
 2. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door de eigenaar of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door de eigenaar zorgvuldig geselecteerd.

Klikgedrag en IP-adres

 1. Op de websites van de eigenaar worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de eigenaar haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt de eigenaar ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van Cookies door de eigenaar

 1. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. De eigenaar gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. De eigenaar maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van de eigenaar, haar groepsmaatschappijen en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als u ingelogd bent bij de eigenaar kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.
 2. Hoe kunt u cookies weigeren?
  U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

De eigenaar en andere websites

 1. Op de sites van de eigenaar treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De eigenaar kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

 1. De eigenaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van de eigenaar.

Advertenties

 1. Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent.
  Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op uw site weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Google Analytics

 1. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Google Analytics Cookies

 1. Zoals veel andere services gebruikt Google Analytics directe cookies om interacties van bezoekers bij te houden. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals de tijd waarop het huidige bezoek heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site eerder heeft bezocht en via welke site de bezoeker op de webpagina is terechtgekomen. Directe cookies worden niet gedeeld met meerdere domeinen.

Gebruik van IP-adres

 1. Aan alle computers en apparaten die zijn verbonden met internet, wordt een uniek nummer toegewezen dat een IP-adres (Internet Protocol) wordt genoemd. Aangezien deze nummers meestal worden toegewezen in landgebaseerde blokken, kan een IP-adres vaak worden gebruikt om het land, de provincie en de plaats te identificeren van waaruit de computer verbinding maakt met internet. Google Analytics verzamelt IP-adressen van websitebezoekers om website-eigenaren een indruk te geven van de locaties van hun websitebezoekers. Deze methode heet geolocatie op basis van IP.
 2. Google Analytics rapporteert niet de daadwerkelijke IP-adresgegevens aan Google Analytics-klanten. Via een methode die IP-masking heet, kunnen website-eigenaren die Google Analytics gebruiken, Google Analytics ook laten weten dat slechts een gedeelte van het IP-adres in plaats van het gehele IP-adres moet worden gebruikt voor geolocatie. Website-eigenaren hebben toegang tot IP-adressen voor bezoekers van hun sites, ongeacht of ze Google Analytics gebruiken.

Disclaimer

Service(s): Everything we deliver as a name, product or advice.

 1. Use of the website and the associated Internet sites of institutions over which the owner has direct or indirect control (hereafter to be referred to collectively as “the institutions”) is subject to the following conditions and restrictions.
 2. Access to and use of these websites (hereafter to be referred to collectively as “the sites”) means that the user has agreed to the following terms.
  All liability for any damage which might be incurred as a result of access to and use of the sites is emphatically disclaimed by the institutions. No guarantee is given for the faultless and uninterrupted functioning of the sites.
 3. No guarantee or declaration is given, either explicitly or implicitly, as regards the accuracy or completeness of the information published on the sites or to which the sites provide access. The institutions, as well as the directors and employees of the institutions, accept no responsibility whatsoever for the information and/or recommendations published on the sites or to which access is provided via the sites. Alterations can be made to this information and these recommendations without prior notice being given.
 4. All data shown on the site, including text, photographs, illustrations, graphics, names or trade names, logos, product and service trademarks are the property of or licensed by the institutions and are protected by copyright, trademark law and/or another form of intellectual property law. These property rights or intellectual property rights are in no way transferable to persons or legal persons who have access to the site.
 5. The content of the site may only be used for non-commercial and/or private purposes. The user of the site is not permitted to reproduce, change, remove, pass on, distribute or disseminate the information on the site or make it available to third parties in exchange for payment without the express written permission of the institutions or one of the institutions.
 6. References or hyperlinks to other sites which are not the property of one of the institutions are only included for the information of the user of the sites. The institutions give no guarantee whatsoever nor do they accept any liability with regard to the content of such sites.

Privacy Statement

Introduction

 1. The owner is committed to protecting the privacy of its customers and visitors to its websites, and views the protection of personal data as being of fundamental importance to the operation of its business. Personal information about customers and website visitors is held securely and is treated with the utmost care. the owner complies with the requirements of the Personal Data Protection Act and other privacy legislation. The party responsible for data processing is the owner. In accordance with the requirements of the Personal Data Protection Act, the supervisory authority – the Dutch Data Protection Authority in the Hague – is notified of all processing of personal data.

Processing personal data

 1. Data is captured by the owner in the course of providing our services. Your personal details are stored when you take out a subscription to a publication or a newsletter, use our (interactive) services or, if you have an internet customer account, register an interest in one of our services, or contact the owner for some other reason. The personal information we hold includes information such as contact details, information about payments, invoices, ordered products. The owner uses this information to fulfil and process agreements with you, to provide other services, for its internal business processes, and to inform customers of (new) products and services provided by the owner. If you do not wish to receive this information, you can unsubscribe at any time.

Your e-mail address

 1. If you have specified your e-mail address (e.g. to subscribe to a newsletter), this may be used to inform you as a customer of other relevant products and services provided by the owner that may be of interest to you. If you do not wish to receive this information, you can unsubscribe at any time.

Browsing history and IP address

 1. General information on visits to the owner websites is captured and stored without visitors being identified. The purpose of this is to improve the quality of the website and users’ browsing experience. This information can also be used to put targeted information on the site. This allows the owner to tailor its services to you. the owner also uses your computer’s IP address for this purpose. The IP address is a number that is automatically assigned to your computer when you browse the internet. This information can also be used to see how the website is being used and for analysis and reporting purposes. In principle, IP addresses are not linked to information that would identify you, unless you have given your explicit permission for this.

Use of cookies by the owner

 1. A cookie is a small amount of data (a small file) sent to your computer by a website. The website tells the web browser you are using (e.g. Internet Explorer) to store these cookies on your computer. There are two types of cookies. Session cookies are deleted from your computer when you close your web browser. Persistent cookies remain stored on your computer even after your web browser is closed. The owner uses cookies to make navigating the website easier, to analyse the use of the website and so improve the quality of the website. Session cookies are also used in this process. the owner uses cookies to collect information about its customers for the purposes of targeted communication, including the provision of service information about our products and targeted marketing of products and services provided by the owner, its group companies and, in some cases, third parties carefully selected by us. Your user name may also be stored in a cookie if you are logged on to a the owner website.

Refusing cookies

 1. You can refuse cookies by adjusting your browser settings (e.g. Internet Explorer or Mozilla Firefox) to disable all or certain cookies (see your web browser manual or help function). If you disable cookies, some services may not be available to you.

the owner and other websites

 1. The owner websites contain some links to other websites. the owner cannot accept any liability for the handling of your information by these parties. For further information, please read the privacy statement (if available) of the website you are visiting.

Advertisements

 1. We use third-party advertising companies to serve ads when you visit our Web site. These companies may use information (not including your name, address email address or telephone number) about your visits to this and other Web sites in order to provide advertisements about goods and services of interest to you. If you would like more information about this practice and to know your choices about not having this information used by these companies, click here.

Amendments

 1. The owner reserves the right to make amendments to this privacy statement. Please check this privacy statement regularly for the latest version of the owner’s privacy policy.

Google Analytics Cookies

 1. Like many services, Google Analytics uses first-party cookies to track visitor interactions. These cookies are used to store information, such as the time that the current visit occurred, whether the visitor has been to the site before and what site referred the visitor to the web page. Browsers do not share first-party cookies across domains.

Use of IP Address

 1. Every computer and device connected to the Internet is assigned a unique number known as an Internet protocol (IP) address. Since these numbers are usually assigned in country-based blocks, an IP address can often be used to identify the country, region and city from which a computer is connecting to the Internet. Google Analytics collects the IP address of website visitors in order to provide website owners with a sense of where in the world their visitors come from. This method is known as IP geolocation.
 2. Google Analytics does not report the actual IP address information to Google Analytics customers. Additionally, using a method known as IP masking, website owners that use Google Analytics have the option to tell Google Analytics to only use a portion of the IP address, rather than the entire IP address, for geolocation. Whether or not website owners use Google Analytics, they have access to IP addresses for visitors to their sites.